Farm, Farm Animals

ANG FARM AND FARM ANIMALS

1. farmhouse 2. (gulay) hardin 3. scarecrow 4. i-crop ang 5. sistemang irigasyon
1. farmhouse
2. (gulay) hardin
3. panakot
4. i-crop
5. sistemang irigasyon
6. barn 7. silo 8. matatag na 9. hay 10. pitchfork 11. barnyard
6. kamalig
7. silo
8. matatag
9. hay
10. pitchfork
11. barnyard
12. pigpen / pigsty 13. patlang 14. pagsamahin ang 15. pastulan
12. pigpen / pigsty
13. patlang
14. pagsamahin
15. pastulan
16. orchard 17. puno ng prutas
16. halamanan
17. puno ng prutas
18. magsasaka 19. upahan
18. magsasaka
19. upahan
20. chicken coop 21. hen house
20. manok ng manok
21. hen house
22. bakod 23. traktor
22. bakod
23. traktor
24. manok 25. manok / hen 26. sisiw
24. tandang
25. manok / hen
26. sisiw
27. pabo 28. kambing 29. kid 30. tupa 31. tupa
27. pabo
28. kambing
29. bata
30. tupa
31. tupa
32. toro 33. (pagawaan ng gatas) baka 34. mga guya
32. toro
33. (baka
34. mga guya
35. kabayo 36. baboy 37. piglet
35. kabayo
36. baboy
37. piglet