MONEY

MONEY

mga barya

Pangalan

halaga

Isinulat bilang:

1 penny
2 nickel
3 dime
4 quarter
5 kalahating dolyar
6 silver dollar
isang sentimo
limang sentimo
sampung sentimo
dalawampu't limang sentimo
limampung sentimo
isang dolyar
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

Pera

Pangalan

Minsan nating sinasabi:

halaga

Isinulat bilang:

7 (one-) dollar bill
8 limang dolyar na bill
9 sampung dolyar na bayarin
10 dalawampu't-dolyar na kuwenta
11 limampung dolyar na kuwenta
12 (one-) daang dolyar na bill
isa
isang lima
isang sampu
isang dalawampu't
isang limampung
isang daan
isang dolyar
limang dolyares
sampung dolyar
dalawampung dolyar
limampung dolyar
isang daang dolyar
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00