MGA INSTITUSYONG KOMUNIDAD

MGA INSTITUSYONG KOMUNIDAD


Isang istasyon ng pulisya
B istasyon ng bumbero
C ospital
D town hall / city hall
E recreation center
F dump
G sentro ng pangangalaga sa bata H senior center
Ako ay simbahan J sinagoga K mosque L templo

1 emergency operator
Opisyal ng pulisya ng 2
3 police car
4 fire engine
5 firefighter
6 emergency room
7 EMT / paramediko
Ambulansya 8
9 mayor / lungsod manager
10 meeting room
11 gym
Direktor ng mga aktibidad ng 12
Room ng 13
14 swimming pool
15 sanitation worker
16 recycling center
17 child-care worker
18 nursery
19 playroom
20 eldercare worker / senior care worker