Pananalapi

Pananalapi

Mga Form ng Pagbabayad

1 cash
2 check
isang numero ng tseke b account
3 credit card
isang numero ng credit card
Order ng 4
Check 5 traveler

Mga Bayad sa Panlungsod

6 upa
Pagbabayad ng mortgage 7
8 electric bill
9 bill ng telepono
10 gas bill
11 bill ng langis / heating bill
12 water bill
13 cable TV bill
Pagbabayad ng kotse sa 14
15 credit card bill

Mga Pananalapi ng Pamilya

Balanse 16 ang checkbook
Sumulat ng 17 ang tseke
18 bank online
19 checkbook
20 check rehistro
21 buwanang pahayag

Paggamit ng ATM Machine

Ipasok ang 22 sa ATM card
Ipasok 23 ang numero ng iyong numero ng PIN / personal na pagkakakilanlan
24 pumili ng isang transaksyon
Gumawa ng 25 ng deposito
26 withdraw / makakuha ng cash
27 transfer funds
28 alisin ang iyong card
29 kunin ang iyong slip sa transaksyon / resibo