SUPERMARKET

ANG SUPERMARKET

1 pasilyo
2 mamimili / customer
3 shopping basket
4 checkout line
5 checkout counter
6 conveyor belt
7 cash register
8 shopping cart
9 (nginunguyang) gum
10 kendi
11 mga kupon
12 cashier
13 paper bag
14 bagger / packer
15 express checkout (linya)
16 tabloid (newspaper)
17 magazine
18 scanner
19 plastic bag
Gumawa ng 20
21 manager
22 na klerk
23 scale
24 can-return machine
25 bote-return machine

Isang check-out na lugar

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

1 pasilyo

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

2 na mga pamilihan

3 check-out counter

4 customer / shopper

Cashier ng 5 (check-out)

6 conveyor belt

7 (shopping) cart

8 shopping bag

B. Frozen Foods

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

C DAIRY PRODUCTS

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

9 itlog

10 yogurt

11 margarine

12 na keso

13 gatas

14 mantikilya

D JARS / CANNED FOOD

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

15 lutong beans

16 tuna isda

17 na sopas

18 tomatoes

19 honey

20 corn

21 peanut butter

22 jelly

KAHIT NA PANGANGALAGA

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

1 kape

2 tea

3 cocoa

4 cereal

5 rice

6 pasta

7 oatmeal

8 harina

9 cookies

10 asukal

MGA CONDIMENTS

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

11 pampalasa / damo

12 asin

13 pepper

14 langis

15 vinegar

16 salad dressing

17 ketsup / catsup

18 mustard

19 mayonesa

Supermarket - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

Inumin

20 red wine

21 white wine

22 beer

23 mineral na tubig

24 soft drink / soda

25 juice

MGA PRODUKTO SA BAHAY

26 basura bags / basura bags

27 plastic wrap

Aluminyo Foil aluminyo

29 window cleaner

Supermarket counter - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

Supermarket counter - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

Isang karne

BEEF

1 pot roast

2 steak

3 ground beef

4 atay

PORK

5 chops chops

6 sausage

7 bacon

LAMB

8 binti ng tupa

9 chops ng tupa

Manok

10 chicken

Supermarket counter - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

B DELICATESSEN / DELI

11 dip

12 coleslaw

13 potato salad

14 ham

15 salami

Karne ng tanghalian 16

17 Swiss cheese

18 American cheese

19 cheddar cheese

Supermarket counter - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

C FISH AND SEAFOOD

20 buong trout

21 scallops

22 oyster

23 lobster

24 crab

25 shrimp

26 mussels

Supermarket counter - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

27 fish fillet

28 salmon steak

Supermarket counter - Pagkain - Diksyunaryo ng Larawan

D BAKERY

29 buong tinapay na trigo

30 bagels

31 pita bread

32 French bread

33 cupcakes

34 puting tinapay