LAUNDRY

LAUNDRY

Isang uri ng paglalaba
B load ang washer
C unload ang washer
D load ang dryer
E hang damit sa
damit
F bakal
G tiklop ang paglalaba
H magsuot ng damit
Inalis ko ang mga bagay

1 laundry
2 light clothing
3 dark clothing
4 laundry basket
5 laundry bag
6 washer / washing machine
7 laundry detergent
8 fabric softener
9 bleach
10 wet na damit
11 dryer
12 lint trap
13 static cling remover
14 clothesline
15 clothespin
16 iron
17 ironing board
18 wrinkled clothing
19 ironed clothing
20 spray starch
Malinis na damit 21
22 closet
23 hanger
24 drawer
25 shelf-shelves