Silid ng sanggol

Silid ng sanggol

1 teddy bear, 2 baby monitor / intercom
3 chest (ng drawers), 4 crib
5 crib bumper / bumper pad, 6 mobile
7 pagbabago ng talahanayan B kahabaan suit, 9 pagbabago ng pad,
10 diaper pail, 11 night light, 12 toy chest
13 pinalamanan hayop, 14 manika, 15 ugoy
16 playpen, 17 magpakalantog, 18 panlakad
19 cradle, 20 stroller, 21 baby carriage
22 kotse upuan / kaligtasan ng upuan, 23 sanggol carrier
24 food warmer, 25 booster seat, 26 baby seat
27 high chair, 28 portable crib, 29 poti
30 baby frontpack, 31 baby backpack


1. teddy bear
2. intercom
3. aparador)

4. kuna
5. kuna bumper
6. mobile
7. kuna na laruan
8. Ilaw sa gabi

9. pagbabago ng table / dressing table
10. kahabaan suit
11. pagbabago ng pad
12. diaper pail

13. laruang dibdib
14. manika
15. ugoy
16. playpen
17. pinalamanan na hayop

18. magpalitan
19. duyan
20. panlakad

21. upuan ng kotse
22. andador
23. carriage ng sanggol
24. pampainit ng pagkain
25. booster seat

26. sanggol upuan
27. mataas na upuan
28. portable crib
29. sanggol carrier
30. poti

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

1. lampin

2. pagbabago ng pad

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

3. potty chair

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

4. kuna

5. pinalamanan na hayop

6. teddy bear

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

10. pacifier

11. sanggol wipes

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

7. Mga damit ng sanggol

12. spill-proof cup

13. utong

14. (sanggol) bote

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

15. sterilizer

16. carriage ng sanggol

18. monitor ng sanggol / sanggol

19. sanggol carrier

Nursery, Mga Accessory ng Sanggol - Pabahay - Larawan Diksyunaryo

8. mataas na upuan

9. bib

20. upuan ng kotse

17. andador