Mga problema sa bahay at pag-aayos

Mga problema sa bahay at pag-aayos

Paglilinis ng mga supply, paglilinis ng sambahayan at Paglalaba

Isang tubero
1 Ang tubigan ay tumulo.
2 Ang lababo ay naka-block.
3 Hindi gumagana ang pampainit ng mainit na tubig.
4 Ang toilet ay nasira.
B roofer
5 Ang bubong ay tumulo.
C (bahay) pintor
6 Ang pintura ay nagbubuga.
7 Ang dingding ay basag.
D cable TV kumpanya
8 Hindi gumagana ang cable TV.
E appliance repairperson
9 Hindi gumagana ang kalan. 10 Ang refrigerator ay nasira.
F exterminator / pest control specialist
11 May ... ... sa kusina.
isang anay
b fleas
c ants
d bees
e cockroaches
f rats
g mice


G locksmith
12 Ang lock ay nasira.
H electrician
13 Ang front light ay hindi nagpapatuloy.
14 Ang doorbell ay hindi tumawag.
15 Ang kapangyarihan ay nasa sala.
Ako chimneysweep
16 Ang tsimenea ay marumi.
J home repairperson / "handyman"
17 Ang mga tile sa banyo ay maluwag.
K karpintero
18 Ang mga hakbang ay nasira.
19 Hindi nabuksan ang pinto.
L heating at air conditioning service
20 Ang sistema ng pag-init ay nasira.
21 Hindi gumagana ang air conditioning.