Meat, Poultry, Seafood

DALAWANG, POULTRY, AT SEAFOOD

karne

1 steak
2 ground beef
3 stewing beef
4 inihaw na karne ng baka
5 ribs
6 binti ng tupa
7 chops ng tupa
8 tripe
9 atay
10 baboy
11 chops chops
12 sausage
13 ham
14 bacon
Manok
15 chicken
16 na dibdib ng manok
17 chicken legs / drumsticks
18 pakpak ng manok
19 chicken thighs
20 pabo
21 pato
Pagkaing-dagat
Isda
22 salmon
23 halibut
24 haddock
25 flounder
26 trout
27 catfish
28 filet ng sole
SHELLFISH
29 shrimp
30 scallops
31 crab
32 clams
33 mussels
34 oysters
35 lobster


1. karne ng baka

2. giniling na baka
3. inihaw
4. stewing meat
5. steak

6. baboy

7. sarsa

8. inihaw
9. chops
10. tadyang

11. bacon
12. ham


13. tupa

14. binti
15. chops