Alphabet-Alphabet Song

Ang Alphabet

Ang Alphabet Song

A para sa mansanas at
B para sa bola
C para sa cat at
D para sa manika
E para sa itlog at
F para sa palaka
G para sa salamin at
H para sa sumbrero
Ako para sa igloo at
J para sa jam
K para sa saranggola at
L para sa tupa
M para sa tao at
N para sa net
O para sa sibuyas at
P para sa panulat
Q para sa reyna at
R para sa singsing
S para sa bituin at
T para sa tren
U para sa payong at
V para sa van
W para sa panonood at
X sa kahon
Y para sa yate at
Z para sa zoo

Ngayon alam ko ito, ganoon din kayo!

A, b, C, d-mga titik
A, B, C - malalaking titik
a, b, c - maliit na letra
a, e, lo, u - vowels
b, c, d, f, g, atbp - mga konsonante
mansanas, bola - mga salita