Paliparan

AIRPORT

A. Check-In


1. ticket counter
2. ticket agent
3. tiket
4. monitor ng pagdating at pag-alis

B. Seguridad


5. tsekpoint ng seguridad
6. guwardiya
7. X-ray machine
8. pang hanap ng bakal

C. Ang Gate


9. check-in counter
10. boarding pass
11. gate
12. naghihintay na lugar

13. concession stand / snack bar
14. tindahan ng regalo
15. duty-free shop

D. Bagahe Claim


16. claim ng bagahe (area)
17. bagahe carousel
18. maleta
19. luggage carrier
20. damit na damit
21. bagahe
22. tagapangasiwa / skycap
23. (tseke) claim na tseke

E. Customs at Immigration


24. Adwana
25. opisyal ng customs
26. form ng deklarasyon ng customs

27. imigrasyon
28. opisyal ng imigrasyon
29. pasaporte
30. visa